Témoignages
  • ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันฝรั่งเศสร่วมส่งบทความหรือวิดีโอเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง

    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ...

     

    CampusFrance ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิต และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อแก่รุ่นน้อง

 
 
ข่าวสาร