จิราวรรณ มงคลธนทรรศ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ จิราวรรณ มงคลธนทรรศ ขณะนี้กำลังเรียนปริญญาโทปีที่สองที่ประเทศฝรั่งเศสในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นด้านพลังงาน ด้วยทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลราชอาณาจักรไทย  ปีนี้เป็นปีที่สามในประเทศฝรั่งเศส โดยปีแรกเป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะ  ปีต่อมาจึงเ

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันฝรั่งเศสร่วมส่งบทความหรือวิดีโอเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ...

 

CampusFrance ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิต และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อแก่รุ่นน้อง

Montiya

I want to teach French in Thailand, so France is the best destination for me, and French as a foreign language (FLE) is the best program. 

Isariya Mudkanchana

"Cordon Bleu gives me everything that I need for my career. I had learn the best techniques from top chefs.

นพพล คบหมู่ , Thailand

                “นพพล คบหมู่ จบปริญญาเอกด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ  ขณะนี้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ภายใต้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช

จุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวจุฬาลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ชื่อเล่นว่าปาล์มค่ะ ดิฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เกียรตินิยมอันดับสอง และประกาศนียบัตรพิเศษสาขากฎหมายเปรียบระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับสอง  มาจากมหาวิทยาลัย

นพพร ยิ้มวิไล

สวัสดีครับผมชื่อ นพพร ยิ้มวิไล ชื่อเล่นเก่งครับ ผมยินดีที่จะถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่า ปี 2003 ผมได้ตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านบริหารการจัดการที่เมืองโป (Pau) ประเทศฝรั่งเศสครับ (Master degree in Business and Administration Faculty of Law, Economy and Administration) 

Pages