สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ La Rochelle > Thaïlande

สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ La Rochelle

 
20 กุมภาพันธ์ 2555
สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนชั้นสูงด้านบริหาร, การจัดการ และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน CampusFrance ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อด้าน   BUSINESS, MANAGEMENT, TOURISM เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นำเสนอโดย Sarah Charles-Muller ตัวแทนจากสถาบันบริหารชั้นสูง La Rochelle School of Business

 

เวบไซต์โรงเรียน : http://www.esc-larochelle.fr/

 

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17.00 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

กรุณาเขียนหรือโทรมายืนยันการเข้าร่วมที่

  

CampusFrance Desk - Embassy of France

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120

Tel. +66 2 627 21 14

Fax. +66 2 627 21 11

E-mail : bangkok@campusfrance.org /jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand