ประกาศ!! ทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013 ปิดรับสมัครวันที่ 6 มกราคมนี้ > Thaïlande

ประกาศ!! ทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013 ปิดรับสมัครวันที่ 6 มกราคมนี้

 
ทุน Eiffel ประจำปีการศึกษา 2012/2013 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2012

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับการเรียนปริญญาโท และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับปริญญาเอก ใน 3 สาขาวิชาได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / บริหารการจัดการ / กฎหมายและรัฐศาสตร์ โดย การยื่นใบสมัครทุนนั้นไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ แต่ต้องยื่นความจำนงในการสมัครรับทุนผ่านสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสที่ ท่านสมัครเข้าเรียนเท่านั้น

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2012/2013 สำหรับการยื่นขอทุนไอเฟล

การกรอกใบสมัครออนไลน์กับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2012

ประกาศผลทุน : อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2012

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel