สัมมนาศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก กับมหาวิทยาลัย Paris-Sud (Paris 11)

 
13 ธันวาคม 2554
สัมมนาศึกษาต่อ ตรี-โท-เอก ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน CampusFrance มีความยินดีเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจากอาจารย์ Nicolas Spyratos ผู้เชี่ยวชาญสาขา Computer Science จากมหาวิทยาลัย Paris-Sud (Paris 11) และดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฐานข้อมูลที่ Laboratory for Research in Informatics (LRI)

มหาวิทยาลัย Paris-Sud (Paris 11) ประกอบด้วยศูนย์วิจัยถึง 5 แห่ง สถาบันเทคโนโลยี 3 แห่ง และโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์อีก 1 แห่ง ทั้งยังเปิดหลักสูตรการเเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Medecine, Law, Economy-Management, Engineering Sciences

ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ที่ หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.u-psud.fr/en/index.html

 

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่ :

CampusFrance Desk - French Embassy

29 Sathorn Tai Road, Bangkok 10120

Tel. +66 2 627 21 14

Fax. +66 2 627 21 11

E-Mail. bangkok@campusfrance.org / jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand