ทุนการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยประจำปี 2555

 
วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2555
2012 FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2555-2556 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสาร การสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย สามารถศึกษาได้ทาง http://www.francothai-science.org/scholarships/  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทร. 0 2627 2114  หรืออีเมล bangkok@campusfrance.org

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ - เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรืออีเมล - bangkok@campusfrance.org เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.)