ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส Eiffel

 
เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับการเรียนปริญญาโท และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกร่วม ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ กฎหมายและรัฐศาสตร์

ปฏิทินประจำปีสำหรับการยื่นขอทุนไอเฟล

การกรอกใบสมัครออนไลน์กับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส : ก่อนสิ้นเดือนกันยายน

การส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์กับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส : ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม

ประกาศผลทุน : สิ้นเดือนมีนาคม