การทำงานหรือฝึกงานในประเทศไทยหลังจากจบการศึกษาจากฝรั่งเศส

 

สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสในการฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือนทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการทำงานกับองค์กรธุรกิจของฝรั่งเศสและนานาชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสมาชิกได้ที่

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

ชั้น 5 อาคารอินโดสุเอซ เฮ้าส์

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-650 9613-4

เว็บไซต์ : www.francothaicc.com

อิเมล employment@francothaicc.com