สถาบันการศึกษากับความเป็นนานาชาติ

 
ฝรั่งเศสต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 278,000 คนจากทั่วโลกในแต่ละปี

นอกจากเศรษฐกิจซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกแล้ว ฝรั่งเศสยังเป็นทางเลือก ยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง   ฝรั่งเศสมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ อัตราค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐเหมือนกันสำหรับนักเรียนทุกคน อัตราค่าเล่าเรียนถูกกำหนดโดยกฎหมาย นักเรียนทุกคนไม่ส่ามาจากไหนก็ได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น หลักประกันสุขภาพ, เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย)

ฝรั่งเศสใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อภาคการศึกษาของรัฐ รัฐบาลมีการลงทุนประมาณ 10,800 ยูโรต่อนักเรียน 1 คน ในที่นี้หมายรวมถึงนักเรียนต่างชาติด้วย


With  278,000 international students  (12% of the country's total postsecondary enrollment), including 25,000 doctoral candidates, France is the world's fourth-largest host country after the United States, the United Kingdom, and Australia.

ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ LMD : Licence (Bachelor), Master, Doctorat เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันทุกประเทศในยุโรป  ปริญญาบัตรออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ในด้านของภาษา นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสยังมีโอกาสใช้ฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาราชการของหลายประเทศ รวมถึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรปและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย

 

In France, international students of all nationalities enjoy the same rights and advantages as French students. In the last 10 years  the number of international students in France has grown by 75%!