คุณภาพการศึกษาที่เยี่ยมยอด

 
คุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศส ไม่ได้เพียงแต่ดีที่สุดแต่ยังเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาของเซียงไฮ้ นิตยสาร Financial Times และคณะกรรมธิการยุโรป สถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสมักจะอยู่ในลำดับต้นๆเสมอ

ในแต่ละปีฝรั่งเศสมีการลงทุนจำนวนมากในการศึกษาและการวิจัย งบประมาณประจำปีกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลทุ่มให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่มีระบบ การศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมากนัก  

Yet another French paradox: one of the best systems of higher education in the world is also one of the most financially accessible.

French successes in manufacturing, technology, and science (space, transportation, medicine, mathematics), and the number of Nobel prizes and Field medals that French citizens bring home, demonstrate that France is one of the world's most dynamic centers of innovation and research.

ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส ทั้งทางด้านการคมนาคม อากาศยานหรือด้านคณิตศาสตร์ และจำนวนชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัลโนเบล หรือเหรียญฟิลส์ ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการวิจัยได้เป็นอย่างดี