การเช่าที่พักในภาคส่วนเอกชน

 
นี่เป็นวิธีการเช่าอาศัยที่มีความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นมากที่สุด การเช่าที่อยู่อาศัยนั้นเกิดจากทั้งการติดต่อส่วนบุคคลหรือทั้งติดต่อผ่านสำนักงานอสังหาริมทรัพย์

ถ้าการเช่านั้นกระทำผ่านทางตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนค่าเช่าหนึ่งเดือนที่ต้องชำระ  ที่พักอาศัยนั้นมีให้เช่าทั้งแบบห้องเปล่าหรือแบบพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์

สัญญาเช่ามักจะอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปี แต่ก็เป็นไปได้ที่จะขอออกจากที่พักก่อนวันหมดสัญญาเช่า ด้วยการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าสามเดือนสำหรับห้องเช่าแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์  หรือแจ้งก่อนหนึ่งเดือนสำหรับห้องที่ตกแต่งแล้ว

ที่พักแบบเช่าร่วมกับผู้อื่น

วิธีการนี้จัดเป็นทางเลือกที่สามารถขยับขยายได้ตลอด การเช่าห้องร่วมกันอาจเป็นได้ทั้งการแบ่งพื้นที่ห้องชุดหรือแบ่งพื้นที่ในบ้านกับนักศึกษาคนอื่นๆ การเช่าแบบนี้ก็มักจะมีราคาถูกกว่าการเช่าพักคนเดียว และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝรั่งเศสและนักศึกษาต่างชาติได้พบปะกัน