หอพักมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า Cités-U มีการจัดการโดยหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่า CROUS (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires) หน่วยงานดังกล่าวจะอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยหรือในเมือง โดยผู้ที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยนั้นต้องผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน CROUS

หอพักของ CROUS เป็นที่พักแบบประหยัดที่สุด กล่าวคือค่าเช่ารายเดือนแตกต่างกันไป ราคา 120 ยูโรสำหรับห้องนอนเตียงเดี่ยว 350 ยูโรสำหรับสตูดิโอ ที่พักเหล่านี้ค่อนข้างจะมีจำกัด จึงจัดสรรไว้เพื่อนักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศสก่อน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งทำข้อตกลงกับ CROUS เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือต่างๆสามารถสำรองห้องพักได้ บางสถาบันการศึกษายังสงวนห้องพักบางส่วนไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีที่สองของระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกอีกด้วย

หอพักของสถาบันวิชาชีพชั้นสูง "Grandes Ecoles" และสถาบันการศึกษาเอกชน 

สถาบันวิชาชีพชั้นสูง "Grandes Ecoles" และสถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่งได้จัดหอพักของทางสถาบันไว้แล้ว ซึ่งตั้งอยู่ภายเขตของสถาบันเอง สถาบันเหล่านี้จะพยายามสงวนที่พักจำนวนหนึ่งไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเช่าโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 250 ถึง 350 ยูโรต่อเดือน