การประกันสังคมและประกันสุขภาพ > Thaïlande

การประกันสังคมและประกันสุขภาพ

 
ระบบการประกันสังคมของฝรั่งเศสได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพสูง

ในแง่ของการประกันสังคมฝรั่งเศส นักศึกษาฝรั่งเศสและนักศึกษาต่างชาติได้รับประโยชน์จากระบบการประกันสังคมที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้รับสิทธิของประกันสังคมนักศึกษานั้นจำเป็นต้อง

  • ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
  • มีอายุน้อยกว่า 28 ปีในวันที่ 1 ตุลาคมของปีการศึกษาปัจจุบัน

การเข้าเป็นนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาโดยสมบูรณ์เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ค่าลงทะเบียนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 200 ยูโร

**นักเรียนทุนได้รับการยกเว้นการจัดเก็บนี้

การประกันสังคมชดเชยคืนให้โดยเฉลี่ย 70% ของค่ารักษาพยาบาล

การให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสมี "บริการระหว่างมหาวิทยาลัยด้านเวชศาสตร์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ" 

การบริการเหล่านี้ได้แก่ การที่แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยามาเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆแก่นักศึกษาตลอดทั้งปี