การเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยและในประเทศฝรั่งเศส

 
นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ทั้งในประเทศไทยหรือประเทศฝรั่งเศสก็ได้

การเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย                       

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ และสาขาอื่นในต่างจังหวัดเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีทั้งชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ฟัง พูด อ่าน เขียน ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านและวิชาชีพ ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ใหญ่ ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสรายบุคคล และชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับบริษัท

 www.alliance-francaise.or.th 

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-670 4200 แฟกซ์ 02-670 4270

อิเมล bangkok@alliance-francaise.or.th

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่

138 ถนนเจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ 50100

โทร 053-275 277

แฟกซ์ 053-821 039

อิเมล chiangmai@alliance-francaise.or.th

สมาคมฝรั่งเศส-ไทยเชียงราย

1077 หมู่ 1 ถนนราชโยธา ซอย 1 จ.เชียงราย 57000

โทร 053-600 810

แฟกซ์ 053-713 963

อิเมล chiangrai@alliance-francaise.or.th

สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต

3 ถนนพัฒนา ซอย 1 จ. ภูเก็ต 83000

โทร 076-222 988

แฟกซ์ 076-222 988

อิเมล phuket@alliance-francaise.or.th

การเรียนภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส

เว็บไซต์ www.qualitefle.fr ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดศูนย์ภาษาในประเทศฝรั่งเศส 81 แห่งที่ได้รับการรับรองภายใต้สัญลักษณ์ « Qualité français langue étrangère » จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศส

โดยในเว็บไซต์นี้ นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ภาษาแต่ละแห่งที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งเรื่องหลักสูตร การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ค่าเล่าเรียน และข้อมูลด้านการหาที่พัก