การหาข้อมูลเรื่องทุนกับ CampusBourses

 
การหาข้อมูลเรื่องทุนกับ CampusBourses

ในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในและนอกประเทศฝรั่งเศสกว่า 600 ทุนทั่วโลกสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักวิจัย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากคำสำคัญหรือจากหัวข้อ เช่น ประเทศ วุฒิบัตร สาขาวิชา ประเภทของทุน เป็นต้น