หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 
สถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดให้มีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาสามารถค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีมากกว่า 700 หลักสูตรของทุกสาขาวิชาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นั้น นักศึกษาจะได้รับข้อมูลโดยละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ตามสาขาและระดับที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการเรียน เงื่อนไขการรับสมัคร ค่าเล่าเรียน ระดับของปริญญาบัตรที่จะได้รับ และที่สำคัญแค็ตตาล็อกออนไลน์ในเว็บไซต์ยังได้รับการปรับปรุงแก้ไขทุกปี