โรงเรียนศิลปะและโรงเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ > Thaïlande

โรงเรียนศิลปะและโรงเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
Les Ecoles Supérieures d’art / Les Ecoles Supérieures d’arts appliqués เป็นโรงเรียนศิลปะของรัฐ ปริญญาบัตรได้รับการรับรองจากรัฐบาล และมีโรงเรียนด้านสถาปัตยกรรม 20 แห่งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม วุฒิบัตรได้รับการรับรองจากรัฐบาล

หลังจากเรียนผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานด้านศิลปะแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเฉพาะทาง ได้แก่ ศิลปะ การออกแบบ หรือนิเทศน์ศิลป์

เครือข่าย CampusArt

เครือข่ายโรงเรียนศิลปะของฝรั่งเศสที่เสนอหลักสูตรศิลปะในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทกว่า 200 หลักสูตร นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาศิลปะมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้วยการกรอบใบสมัครออนไลน์เพียงครั้งเดียวก็เท่ากับการยื่นใบสมัครกับโรงเรียนศิลปะ 60 แห่งในเครือข่าย

การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาแบบ LMD (Licence, Master, Doctorat) สามารถแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

-       หลังจากเรียนจบ 3 ปี จะได้รับ Diplôme d’études en architecture ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาตรี

-       หลังจากเรียนจบ 5 ปี (Diplôme d’études en architecture + 2 ปี) จะได้รับ Diplôme d’Etat d’architecte ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาโท

-       หลังจากเรียนจบ 6 ปี (Diplôme d’Etat d’architecte + 1 ปี) จะได้รับใบประกอบอาชีพสถาปนิก หรือ Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en Nom Propre (HMONP) ซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตร 6 ปีแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทเฉพาะทาง (Mastères Spécialisés) หรือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถาบันวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยได้