หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ

หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ 

29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-627 2112-4

แฟกซ์ 02-627 2111

อิเมล : bangkok@campusfrance.org

เวลาทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. - 17.00 น.