สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ EDHEC

 
วันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น.
สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนบริหารและการจัดการ EDHEC

ทางหน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ขอชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา นำเสนอโดยเจ้าหน้าที่จาก EDHEC สถาบันชั้นสูงด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

Address:
หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ
ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand