สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ INSA LYON

 
วันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น.
สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ INSA LYON

เรียนเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 ทางหน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ขอชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา นำเสนอโดยProf. Dr. Jean-Michel DELEUIL จาก INSA Lyon, สถาบันชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐบาลฝรั่งเศส

Address:
หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ
ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand