สัมมนาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย Limoges > Thaïlande

สัมมนาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย Limoges

 
วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น.
สัมมนาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย Limoges

ทางหน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและผู้สมัครทุนของสถานทูตฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและเอก

เข้าร่วมฟังการบรรยายแนะแนวทางการเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านแพทย์และเภสัชศาสตร์  ด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์  ด้านมนุษยศาสตร์และอักษรศาสตร์ นำเสนอโดย Vice President ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย Limoges (université de Limoges) หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า

นักศึกษาทุกคนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 

Address:
หน่วยงาน CampusFrance กรุงเทพฯ
ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand