สัมมนาศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาการเกษตรและสัตวแพทย์ศาสตร์กับสถาบัน SupAgro Montpellier > Thaïlande

สัมมนาศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาการเกษตรและสัตวแพทย์ศาสตร์กับสถาบัน SupAgro Montpellier

 
19 ตุลาคม 2554
สัมมนาศึกษาต่อกับสถาบันวิทยาการเกษตรและสัตวศาสตร์

หน่วยงาน CampusFrance – สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในหลักสูตรวิทยาการเกษตรและสัตวศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา นำเสนอโดย Jean Luc Bosio และ Didier Pillot ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบัน SupAgro เมือง Montpellier

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance  

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ 

 

 เว็บไซต์สถาบัน : http://www.supagro.fr หรือ http://www.agreenium.org/agreenium   

 

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่ : 

  

CampusFrance Desk – French Embassy 

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120 

Tel. +66 2 627 21 13-4 

Fax. +66 2 627 21 11 

E-mail : jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr / bangkok@campusfrance.org  

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุมเทพฯ
10120
Thailand