สัมมนาศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์กับสถาบัน Sciences Po

 
26 กันยายน 2554
สัมมนาศึกษาต่อกับสถาบันนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

หน่วยงาน CampusFrance – สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา นำเสนอโดย Cindy ARNOLD ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบัน Sciences Po ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance  

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ 

 

เว็บไซต์โรงเรียน: http://www.sciencespo.fr

 

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่ : 

  

CampusFrance Desk – French Embassy 

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120 

Tel. +66 2 627 21 13-4 

Fax. +66 2 627 21 11 

E-mail : bangkok@campusfrance.org /jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุมเทพฯ
10120
Thailand