สัมมนาศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการกับสถาบันบริหารธุรกิจ IAE มหาวิทยาลัย Montpellier 2

 
28 กันยายน 2554
สัมมนาศึกษาต่อกับสถาบันบริหารธุรกิจ

หน่วยงาน CampusFrance ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ (การเงิน การธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ)  เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นำเสนอโดย  Emmanuel HOUZE ตัวแทนจากสถาบันบริหารธุรกิจ IAE สังกัดมหาวิทยาลัย Montpellier 2

 

เว็บไซต์โรงเรียน: http://www.iae.univ-montp2.fr/

 

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 16.00 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

กรุณาเขียนหรือโทรมายืนยันการเข้าร่วมที่

  

CampusFrance Desk - Embassy of France

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120

Tel. +66 2 627 21 13-4

Fax. +66 2 627 21 11

E-mail : bangkok@campusfrance.org /jirawan.kiatphotha@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส
ถนนสาทรใต้
กรุมเทพฯ
10120
Thailand