ขอเชิญร่วมฝึกอบรมการเขียน CV และ Motivation Letter

 
23 มกราคม 2557
อบรมการเขียน CV และ Motivation Letter
Venue:Thailand

Campus France ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop "ฝึกฝนการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) และจดหมายแนะนำตัว (Motivation Letter)" กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือให้ผู้เข้าร่วมสามารถเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสมัครทุน Franco-Thai ประจำปีการศึกษา 2014/2015

ผู้สนใจสามารถส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับแนบ CV และ Motivation Letter ที่มีอยู่เข้ามาที่ campusfrancebkk@gmail.com ภายในวันที่ 21 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 670 42 85-87

Address:
Thailand