ด่วนที่สุด!!! สำหรับผู้ต้องการสมัครทุน FrancoThai ปีการศึกษา 2557/2558

 
วันนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2557
ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส

 

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครถึง 19 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น รีบหาหลักสูตรและสมัครเรียนเพื่อมีโอกาสชิงทุนกับเรา

 รายละเอียดหลักสูตร

โครงการ ทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

- ทุนแบบไม่เต็มจำนวน

- ทุนแบบเต็มจำนวน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทุน การศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน  

ทุน การศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ระยะเวลา

สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน

Address:
Thailand