ประกาศรับข้อเสนอวิจัยหลักสูตร PhD และตำแหน่ง Postdoctoral

 
University and INSEA Rouen in the Physic department !

สำหรับปีการศึกษาที่จะถึงนี้ (ตุลาคม 2013) มหาวิทยาลัยและ INSA de Rouen แผนกฟิสิกส์ มีโครงการรับนักศึกษาปริญญาเอก 4 โครงการ และตำแหน่ง Post-doc 2 ตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน physic, optic และ fluid mechanic นักศึกษาควรเรียนจบในสาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมเคมีก็จะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

 

ข้อเสนอปริญญาเอก:

 - Application of Underwater Digital holography to vortex measurements.

- Extension of ILIDS technique to the 3D characterization of field of irregular particles: application to sedimentation.

- Development of optical techniques to characterize droplet at sub- and super-critical pressure.

- Study of 3D vortex dynamics using holography technique

 

ตำแหน่งงาน Postdoctoral:

 - Development of a processing strategy and associated software to quantify droplets and irregular particles in clouds.

- Experimental validation of an optical sensor devoted to the measurement of Super-cooled Large Droplets.

 

---------------------------------

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Dr. Sawitree Saengkaew :

Dr.Sawitree Saengkaew
CNRS CDD research engineer (optics) 
Responsible for Franco-Thai Collaboration
โทรศัพท์ 02 32 95 37 42