CampusFrance จัดงานเลี้ยงนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 หน่วยงาน CampusFrance ประเทศไทย ได้จัดงานค็อกเทลให้แก่นักเรียนเก่าฝรั่งเศส ณ ร้าน Folie Café สมาคมฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ โดยในการนี้ได้เชิญนักเรียนทุนที่กำลังจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในปีนี้เข้าร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยคุณ Moncef MEDDEB ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเป็นผู้กล่าวต้อนรับ