โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง Arts et Métiers ParisTech เปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาโท สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนชั้นสูงในเครือข่าย ParisTech ที่รวบรวมโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งทุกโรงเรียนมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลก

ปีนี้ Arts et Métiers ParisTech เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ใน 4 สาขาวิชาดังนี้

- Design and Production Engineering, Decision and Risk Management
- Mechanical Engineering, Material Sciences and Material Processing
- Fluids and Energy Systems
- Biomedical Engineering
รวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร

นอกเหนือจากการได้เรียนในสถาบันชั้นสูงเฉพาะทางที่มีคุณภาพการเรียนการสอนดีเยี่ยม ห้องแลบได้มาตราฐาน พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น EADS, Eurocopter, CEA, AREVA, EDF, SNCF, Renault, PSA, CEA, Groupe SEB, THALES, SNECMA, ITER…
และยังสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ที่
http://www.ensam.eu/en/actualites/boost_your_career_prospects_through_the_arts_et_metiers_msc

หรือจะเข้ามาสอบถามและรับเอกสารของสถาบันที่ออฟฟิส Campus France ก็ได้ค่ะ (เอกสารมีจำนวนจำกัด)