ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทโครงการ Erasmus Mundus MACLAND: Master of Cultural landscapes

 
ปริญญาโท โครงการ ERASMUS MUNDUS

“MACLAND: Master of Cultural landscapes”

ERASMUS MUNDUS Master Program

หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการงานด้านภูมิทัศน์ 

MACLAND เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการและการยกระดับที่ยั่งยืนทางด้านภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน ปี และต้องศึกษาใน สถาบันได้แก่  St Etienne (ฝรั่งเศส), Naples (อิตาลี) และTomar (โปรตุเกส) จนครบหลักสูตร

เงื่อนไขการรับนักศึกษา

ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือปริญญาบัตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ มรดกทางสังคมและการจัดการภูมิทัศน์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

ค่าลงทะเบียนเรียน : 7500 ยูโรต่อปี 

ปิดรับสมัคร :  30 เมษายน 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.maclands.fr/