สัมมนาศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและการจัดการกับสถาบัน Sup de Co Montpellier School of Business

 
11/03/2013
Sup de Co Montpellier School of Business

ผู้ที่สนใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ อย่าพลาดโอกาสเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "การศึกษาต่อในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการกับสถาบัน Sup de Co Montpellier School of Business"

โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสถาบันมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตรทั้งที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเ้ศส การสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน วิถีชีวิตที่ฝรั่งเศส และอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลทุนการศึกษา

Sup de Co Montpellier School of Business เป็นโรงเรียนด้านการบริหารจัดการที่ติดอยู่ใน Top 50 ของโลกในหลักสูตร Masters in Management เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตร MBA และยังมีหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทยอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน : http://www.supdeco-montpellier.com/

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 16.30 น. ที่หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ชั้น 23 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก (หลังกรมไปรษณีย์กลาง)

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งที่ :

CampusFrance Desk – French Embassy
Tel. +66 2 627 21 12-4
Fax. +66 2 627 21 11
E-mail : bangkok@campusfrance.org

Address:
ตึก กสท. (บางรัก)
เจริญกรุง
กรุงเทพมหานคร
10500
Thailand