สัมมนาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก กับสถาบัน ESC Rennes School of Business

 
07/03/2013
ESC Rennes School of Business

หน่วยงาน CampusFrance – สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในสาขาบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส นำเสนอโดยตัวแทนจากสถาบัน ESC Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่หน่วยงาน CampusFrance สถานทูตฝรั่งเศส ชั้น 23 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด

ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก (หลังกรมไปรษณีย์กลาง)

เว็บไซต์สถาบัน : https://www.esc-rennes.fr/

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่ :

CampusFrance Desk – French Embassy
Tel. +66 2 627 21 12-4
Fax. +66 2 627 21 11
E-mail : bangkok@campusfrance.org

Address:
ตึก กสท. (บางรัก)
เจริญกรุง
กรุงเทพมหานคร
10500
Thailand