ทุน Franco-Thai ปีการศึกษา 2556 ปิดรับสมัครแล้ว

 
หมดเขตรับสมัคร
Franco-Thai Scholarship

หน่วยงาน Campus France และสถานทูตฝรั่งเศสขอขอบคุณผู้สมัครทุน Franco-Thai ปีการศึกษา 2556 ทุกท่านนะคะ ในปีนี้เราได้รับเอกสารสมัครทุนมากกว่าปีก่อนๆเป็นจำนวนมาก ไฟล์เอกสารมีขนาดรวมกันมากกว่า 5GB เห็นได้ชัดว่าทุกท่านมีความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ขณะนี้ทางคณะกรรมการกำลังพิจารณาเอกสารทุกฉบับอย่างถี่ถ้วน และอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

การสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นประมาณต้นเดือนมีนาคม เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์

สำหรับ ทุน Franco-Thai ในปีการศึกษาถัดไป (2557) จะเปิดอีกทีประมาณปลายเดือนกันยายน 2556 ผู้สนใจสามารถติดตามผ่านช่องทางการสื่อสารของเราไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ หรือ ทวิตเตอร์