สัมมนาหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance”

 
07/02/2556
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance"

สำหรับผู้ที่พลาดการสัมมนาครั้งที่ผ่านมา Campus France ประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย การบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส วิธีการเตรียมตัว การหาสถาบัน วิถีชีวิต
รวมถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์ 0 2627 2112-4 หรือทางอีเมล bangkok@campusfrance.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่อยู่ Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อาคารกสท. (หลังกรมไปรษณีย์กลาง) ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Address:
อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม (กสท.)
เจริญกรุง
บางรัก
กรุงเทพฯ
10500
Thailand