สัมมนาศึกษาต่อปริญญาโทและเอก Université de Nantes

 
16 สิงหาคม 2554
สัมมนาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน CampusFrance – สถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสในทุกสาขาวิชา เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นำเสนอโดย Yves Perraudeau ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย NANTES ประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance  

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ 

 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.univ-nantes.fr

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ที่

http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/etablissements/en/univ_nantes_en.pdf

 

กรุณาเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่ : 

  

CampusFrance Desk – French Embassy 

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120

Tel. +66 2 627 21 13

Fax. +66 2 627 21 11

E-mail : bangkok@campusfrance.org /woratida.satian@diplomatie.gouv.fr

 

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานฑูตฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand