หลักสูตรศิลปะกับ CampusArt

 
สมัครหลักสูตรด้านศิลปะในประเทศฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อด้านศิลปะที่ประเทศฝรั่งเศส สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเครือข่าย CampusArt ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เว็บไซต์ www.campusart.org  รวบรวมหลักสูตรด้านศิลปะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในโรงเรียนชั้นนำด้านศิลปะที่เป็นสมาชิกของ CampusFrance ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมโรงเรียนด้านศิลปะแห่งชาติ  (National Association of Graduate Schools of Art)

เว็บ ไซต์ นี้เริ่มต้นตั้งแต่การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านศิลปะใน ประเทศฝรั่งเศส และช่วยแนะแนวคุณเกี่ยวกับโรงเรียนชั้นสูงด้านศิลปะและศิลปะประยุกต์ โรงเรียนของทั้งเอกชนและรัฐบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านทฤษฎีแห่งศิลปะและการจัดการด้านศิลปะ

การ ศึกษาด้านศิลปะนี้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการเรียนแบบเน้นการปฏิบัติ เช่น ศิลปะพลาสติก การออกแบบ ภาพยนตร์ แฟชั่น สถาปัตยกรรม เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้มักอยู่ในโรงเรียนชั้นสูงด้านศิลปะ อีกรูปแบบหนึ่งคือเน้นทฤษฎีทางศิลปะหรือการบริหารงานด้านศิลปะ ซึ่งมักเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัย (ดูคำอธิบายที่ นี่)

การ เลือกหลักสูตรทำได้ในเว็บไซต์พร้อมกันนี้สามารถสมัครเรียนออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ช่วยให้คุณสามารถสมัครกับหลายโรงเรียนในเครือข่ายได้โดยใช้เอกสารแค่ ชุดเดียว

ประกาศผลรับเข้าเรียนประมาณปลายเดือนเมษายน (ปิดรับสมัครกลางเดือนกุมภาพันธ์) ดังนั้นคุณจะมีเวลาเตรียมตัวในเรื่องการขอวีซ่า หหที่พัก แม้กระทั่งการหาแหล่งเงินทุน

ทั้งนี้ การสมัครไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนกว่าผู้สมัครจะตัดสินใจเข้าศึกษา

การรับสมัครออนไลน์นี้เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก