ธุรกิจเกี่ยวกับความหรูหรา (Luxury Business)

 
มีหลักสูตรเป็นจำนวนมากที่เตรียมความพร้อมไปสู่ธุรกิจสินค้าแบรนด์เนม แต่มีเพียงไม่กี่หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในสายอาชีพอย่างแท้จริง

สำหรับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ luxury management and marketing นั้น โรงเรียนที่ดีที่สุดมักเป็นโรงเรียนที่มีความเก่าแก่ที่สุด ในลำดับต้นๆคุณจะพบ MBA จากโรงเรียน ESSEC, Master จาก IAE Gustave Eiffel , MBA จาก  Sup de luxe และนอกจากนั้นยังมี  : l'ESLSCA, l'Inseec, l'ESG หรือ  l'ISC ที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในวงการนี้ 

 

ESSEC การฝึกอบรมด้าน "managers of luxury"

หลักสูตร MBA เริ่มจัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1995 ร่วมกับกลุ่ม LVMH ในหลักสูตรมีการรวบรวมลักษณะเฉพาะของอาชีพต่างๆในสายธุรกิจเกี่ยวกับความหรูหราและมีการฝึกอบรมในระดับสูง เริ่มแรกมีนักเรียน 14 คนต่อ 1 ห้องเรียน ปัจจุบันมี 38 คน ในที่นี้เป็นนักเรียนจากนานาประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมากถึง 85% เลือกเรียนในวิชาดังกล่าว

ระยะเวลา: 11 เดือน ค่าใช้จ่าย: € 37,000

IAE Gustave Eiffel "หลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการ"

มหาวิทยาลัย IAE University of Paris Est Créteil Val-de-Marne ซึ่งมีแคมปัสอยู่ที่ Marne-la-Vallée เปิดสอนหลักสูตร Master 2 หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนี้มีการคัดเลือกนักเรียน 25 คนจากผู้เข้าสมัครประมาณ 600 คน โดยใช้การพิจารณาจากผลการเรียน (ด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ กฏหมาย ศิลปะหรือวิศวกรรมศาสตร์) ซึ่งมีความครอบคลุมด้านธุรกิจนี้ การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมอันเป็นนานาชาติและแรงจูงใจในการสมัครเรียน

ระยะเวลา: 12 months. ค่าใช้จ่าย: € 600  ฝึกงาน 2-5 เดือน

Sup de Luxe "serve the luxury"

จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1990 โดย Cartier เป็นหลักสูตร MBA ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการฝึกอบรมแบบ "only training belonging to the  sector" หลักสูตรถูกถ่ายทอดโดยบุคคลซึ่งมีความชำนาญทางสายอาชีพ แต่ละปีมีนักเรียนประมาณ 100 คน ซึ่ง 70% เรียนจบมาจากหลากหลายสาขาวิชา 20% มาจากผู้ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ และอีก 10% เป็นพนักงานที่ถูกส่งมาจากแบรนด์ต่างๆ
ระยะเวลา: กันยายน - มิถุนายน  ค่าใช้จ่าย: € 15,000 รวมทริปที่ต้องเดินทางนอกสถานที่

นอกจากนี้ยังมี ...

ISC
MBA ด้านธุรกิจนานาชาติ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่่เป็นหลักสูตรเต็มเวลา (ศึกษาในห้องเรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน) และ หลักสูตรนอกเวลา (วันศุกร์และวันเสาร์)
ระยะเวลา: 12 เดือน ค่าใช้จ่าย: € 10,900 (เต็มเวลา) และ € 10,400 (หลักสูตรนอกเวลา)

ESG
หลักสูตร Master และ MBA สาขาความเชี่ยวชาญด้าน Luxury

ระยะเวลา : MBA 1 ปี  ค่าใช้จ่าย: € 8.000  Executive 1ปีครึ่ง   ค่าใช้จ่าย: € 16.000 รวมทริปที่ต้องเดินทางนอกสถานที่