n+i in Thailand วันจันทร์ที่ 14 และอังคารที่ 15 มกราคม 2556

n+i in Thailand
วันจันทร์ที่ 14 และอังคารที่ 15 มกราคม 2556

!! น้องๆที่สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรมในฝรั่งเศสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการสมัครทุน Franco-Thai scholarship ประจำปีการศึกษา 2556 ในสาขาวิศวกรรม แต่ยังไม่ได้สมัครเรียนในสถาบันของฝรั่งเศสไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะ !! 

Campus France จะจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "n+i เครือข่ายโรงเรียนด้านวิศวกรรมในฝรั่งเศส" ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

n+i เป็นเครือข่ายโรงเรียนด้านวิศวกรรมทุกสาขาถึงกว่า 70 แห่งจากทั่วประเทศฝรั่งเศส ให้การบริการตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การสมัครเรียน การเตรียมความพร้อม จนสำเร็จการศึกษา เครือข่ายนี้เอื้อต่อนักศึกษาต่างชาติด้วยการบริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนด้านวิศวกรรมในประเทศฝรั่งเศสได้โดยผ่านเครือข่ายแห่งเดียว ซึ่งจะช่วยลดทอนความยุ่งยากในการสมัครเข้าศึกษา 

ด่วน!!!! ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายสามารถลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ bangkok@campusfrance.org ระบุว่า"ลงชื่อเข้าฟังการบรรยาย n+i" หรือลงชื่อและอีเมลติดต่อกลับต่อจากโพสต์นี้

ส่วนในวันอังคารที่ 15 มกราคม n+i จะจัดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเครือข่าย n+i ผ่านทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสอบจะเริ่มเวลา 14.00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยแบ่งเป็นการสอบคณิตศาสตร์และการสอบเฉพาะทางอย่างละ 1 ชั่วโมงและต่อด้วยการสอบสัมภาษณ์ 

นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์www.nplusi.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อรับสิทธิ์เข้าสอบในประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France ได้ทางโทรศัพท์ 0 2627 2112-14 หรือ bangkok@campusfrance.org หรือทางเฟสบุ๊คค่ะ