โรงเรียนด้านภาพยนตร์ La fémis เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556

 
เฉพาะผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

สำหรับผู้สนใจเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์ ณ ประเทศฝรั่งเศส

โรงเรียนด้านภาพยนตร์ La fémis เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 (2013) ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปี เรียนจบขั้นต่ำชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี หรืออายุไม่เกิน 30 ปีในกรณีมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง www.lafemis.fr

สำหรับการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในส่วนของข้อเขียน สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศของคุณสามารถจัดสอบได้ โดยการทดสอบเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

อีเมลติดต่อ: nadine.moliere@femis.fr