สัมมนาเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศฝรั่งเศส

 
14 ธันวาคม 2555
โรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ Institut Mines-Télécom

 

สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ห้ามพลาดการสัมมนากับโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ Institut Mines-Télécom บรรยายโดยตัวแทนที่มาจากสถาบันโดยตรง เพื่อให้น้องๆ ได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับหลักสูตร การรับสมัคร การเตรียมความพร้อม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์


การสัมมนาจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ชั้น 23 อาคารกสท. ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถอีเมลสำรองที่นั่งได้ที่ bangkok@campusfrance.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Address:
อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม (กสท.)
เจริญกรุง
บางรัก
กรุงเทพฯ
10500
Thailand