สัมมนาศึกษาต่อหลักสูตรบริหารกับโรงเรียนชั้นสูงด้านบริหารของฝรั่งเศส ESSCA

 
28 กรกฎาคม 2554
สัมมนาศึกษาต่อกับโรงเรียนชั้นสูงด้านบริหาร

หน่วยงาน CampusFrance ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อด้าน  MANAGEMENT,  MARKETING, FINANCE เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร และทุนการศึกษา ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นำเสนอโดย David Weinling ตัวแทนจากสถาบันชั้นสูงด้านการบริหาร ESSCA – École de Management ซึ่งมีสาขาใน  Angers, Paris, Budapest และ Shanghai 

 

เว็บไซต์โรงเรียน: www.essca.fr 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 16.30 น.  ที่หน่วยงาน  CampusFrance

สถานทูตฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

กรุณาเขียนหรือโทรมายืนยันการเข้าร่วมที่

  

CampusFrance Desk - Embassy of France

29 Sathorn Tai Road  Bangkok 10120

Tel. +66 2 627 21 13-4

Fax. +66 2 627 21 11

E-mail : bangkok@campusfrance.org /woratida.satian@diplomatie.gouv.fr

Address:
หน่วยงาน CampusFrance สถานฑูตฝรั่งเศส
ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ
10120
Thailand