สัมมนาหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance”

 
21 กันยายน 2555
สัมมนาศึกษาต่อ

 

สำหรับผู้ที่พลาดการสัมมนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Campus France ประเทศ ไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance” ซึ่งจะจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย การบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส วิธีการเตรียมตัว การหาสถาบัน วิถีชีวิต รวมถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์ 0 2627 2113-4  หรือทางอีเมล bangkok@campusfrance.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่อยู่ Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อาคารกสท. (หลังกรมไปรษณีย์กลาง) ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

            

Address:
อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม (กสท.)
เจริญกรุง
บางรัก
กรุงเทพฯ
Thailand