สัมมนาหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance”

 
10/09/2012
สัมมนาศึกษาต่อ

Campus France ประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Study in France..Give your life a good chance” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย การบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส วิธีการเตรียมตัว การหาสถาบัน วิถีชีวิต รวมถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์ 0 2627 2113-4  หรือทางอีเมล bangkok@campusfrance.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ที่อยู่ Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อาคารกสท. (หลังกรมไปรษณีย์กลาง) ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

            

Address:
French Embassy
Charoenkrung
CAT Tower
Bangkok
10500
Thailand