งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนประจำปี 2555 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสในปีการศึกษา 2555

งานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยมีนักเรียนทุนจำนวนเกือบ 100 คนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีนักเรียนทุนอีกส่วนหนึ่งที่ขณะนี้เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว นักเรียนทุนเหล่านี้จะพำนักอยู่ในเมืองต่างๆ ระยะเวลาการเรียนสั้นยาวแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 10 วันถึง 3 ปี และเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย (เคมี ศิลปะ การสอนภาษาฝรั่งเศส การบิน เป็นต้น)

                                                                              

นักเรียนทุนที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสจำแนกตามประเภททุนได้หลายทุน ตั้งแต่ทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลไทย ทุน Franco-Thai ซึ่งเป็นทุนของสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการนี้ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือได้กล่าวคำอวยพรและมอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนทุนทุกคน ทั้งยังได้กล่าวชื่นชมในพัฒนาการด้านภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ในระดับดีเกินคาดทั้งที่เพิ่งเรียนไปไม่กี่สัปดาห์และส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเลย

                                      

นอกจากนักเรียนทุนรุ่นปัจจุบันแล้ว ภายในงานยังมีนักเรียนทุนที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำความรู้จักกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลนอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามต่อไปในภายภาคหน้า ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนโดยการจัดตั้ง ชมรมฝรั่งเศส (Club France) สำหรับนักเรียนเก่าฝรั่งเศส รวมถึงทั้งเว็บไซต์ซึ่งจะเปิดตัวในไม่ช้านี้

                                    

*ทุน Franco-Thai สำหรับปีการศึกษา 2556 จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป > www.francothai-science.com/scholarships