Ecole Polytechnique เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

 
ด่วน!! สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันระดับชั้นนำของโลก

Ecole Polytechnique เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ สำหรับปีการศึกษา 2556 (International Admissions 2013)

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้

Ecole Polytechnique เป็นโรงเรียนชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็น 1 ในสมาชิกของเครือข่าย ParisTech ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครจะต้องเรียนจบชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีผลการเรียนทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับดีเยี่ยม

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับทุนการศึกษาหรือได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียน ทางหน่วยงานจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Ecole Polytechnique และวิธีการสมัครได้ที่ www.polytechnique.edu

สมัครออนไลน์ http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-internationaux/inscription/

หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล <international-v2@polytechnique.fr>

หรือติดต่อหน่วยงาน Campus France กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2555 เท่านั้นนะคะ!!!!!