Ecole Polytechnique เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554

 
สถาบันวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Polytechnique เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Ecole Polytechnique เปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ที่ http://www.admission.polytechnique.edu/home/ingenieur-polytechnicien-program/how-to-apply/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่  http://www.polytechnique.edu/  หรือสอบถามได้ที่  international-v2@polytechnique.fr