สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส (ENA) เปิดหลักสูตรปริญญาโทด้าน Preventing and Risk Management

 
สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส (Ecole National d'Administration) เปิดหลักสูตรปริญญาโทด้าน Preventing and Risk Management

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2012 สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส (ENA) เสนอหลักสูตรปริญญาโทชื่อ "Preventing and Risk Management" แทนหลักสูตรเดิมซึ่งจัดร่วมกับ Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information(EISTI)

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง (Conférence des Grandes Ecoles) เพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในอนาคตผ่านบทเรียนหลายรูปแบบที่มีข้อมูลครอบคลุมทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการป้องกันและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วและนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสนใจศึกษาทักษะในการสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การป้องกันพลเรือน การสาธารณสุขและอื่น ๆ

การเรียนการสอนจัดขึ้นที่สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส (ENA) ณ เมือง Strasbourg ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนเมษายนมีการฝึกงานและเขียนวิทยานิพนธ์ควบคู่กันไป


การเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส

ปิดรับสมัครวันที่ 5 กันยายน 2012