รับสมัครงานตำแหน่งเลขานุการ (part-time)

 
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพเปิดรับสมัครตำแหน่งเลขานุการ (part-time) 1 ตำแหน่ง

 

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพเปิดรับสมัครเลขานุการจำนวน 1 ตำแหน่ง (20ชั่วโมง/สัปดาห์)

เริ่มงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2555                                                                                         - การศึกษาระดับปริญญาตรี

                            - สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ

                                                                                        - สัญชาติไทย            ผู้สนใจสามารถส่ง resume และ cover letter มาได้ที่ proviseuradjoint@lfib.ac.th            ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับหลังจากวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เพื่อทำการสัมภาษณ์