เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 - สถาบัน École Polytechnique

 
École Polytechnique เป็นโรงเรียนชั้นสูงระดับสากลที่มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์และผู้บริหารที่มีศักยภาพในระดับแนวหน้าให้กับสังคม ขณะนี้สถาบันกำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัตรด้านวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำสถาบัน

École Polytechnique เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก มุ่งเน้นด้านการฝึกอบรมและการวิจัย ซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในทางวิชาการและงานวิจัยในระดับสากล จึงได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนผู้นำทางด้านการสอนและการวิจัยแห่งหนึ่งของโลก (จัดอันดับโดย Times ranking)

École Polytechnique จัดการสอนเป็น 3 ระดับ – พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยฝึกอบรมบุคลากรให้ความสามารถในการคิดค้นและออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบรับกับความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21

 

ขณะนี้สถาบัน École Polytechnique กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบัน 

 

- สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เงื่อนไขผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีผลการเรียนคณิตศาสตร์และ/หรือฟิสิกส์ในระดับดีเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการรับสมัคร สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สถาบัน  www.polytechnique.edu  หรือทางอีเมล  international-v2@polytechnique.fr

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทาง :

http://www.admission.polytechnique.edu/home/ingenieur-polytechnicien-program/how-to-apply/

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หากผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา