สมัครเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศฝรั่งเศสผ่านเครือข่าย N+I

 
เครือข่ายโรงเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ (N+I) เปิดรับสมครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555-2556

เครือข่าย N+I เป็นเครือข่ายที่รวมโรงเรียนด้านวิศวกรรมระดับปริญญาโท มุ่งเน้นไปที่บุคคลที่เรียนจบพื้นฐานหรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมแล้วต้องการศึกษาต่อในระดับสูง โดย N+I จะเป็นผู้พิจารณาเทียบระดับจากหน่วยกิตที่ผู้สมัครเรียนมาโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบแบบยุโรป

หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่ง 90% ของหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาซึ่งมีระยะเวลาเท่ากัน (M1a, M1b, M2a, M2b) แต่ในบางกรณี นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อนเพื่อให้ครบตามหลักสูตร

ในปี 2555 นี้ กลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย N+I เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามากกว่า 200 คน 

การอำนวยความสะดวกนักศึกษาต่างชาติ

- การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่การรับส่งไปยังโรงเรียน เที่ยวชมสถานที่ เปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงการประชุมร่วมกัน

- การฝึกอบรมวิศวกร

โครงการปริญญาเอก

เปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 สำหรับนักศึกษารุ่น 1 (นักศึกษาที่ต้องการสมัครทุนไอเฟลและทุนอื่นๆ) สำหรับรุ่น 2 จะปิดรับในวันที่ 17 มีนาคม 2556 และรุ่นที่ 3 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2556 สำหรับรุ่น 3 นี้ จะต้องเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับ B2 แล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเรียนภาษาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อนแล้ว นักศึกษาสามารถเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนกันยายนได้เลย

นักศึกษาจะทราบผลตอบรับจากสถาบันทางออนไลน์ สำหรับรุ่น 1 ประกาศผลวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และรุ่น 2 ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2556

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nplusi.com

หรือสามารถติดต่อทางอีเมลที่ contact@nplusi.com